Habberstad, Brækhus Advokatfirma og Cloudworks informerer om EU-direktivet NIS2 og den nye digitalsikkerhetsloven som trer i kraft i 2024. Våre eksperter vil forklare hva dette innebærer og hvordan din organisasjon bør forberede seg allerede i dag!


Vi står overfor økende utfordringer knyttet til cyberkriminalitet. NIS1 og NIS2 (Network and Information Systems Directive 2) er EU-direktivet som har som formål å styrke IT-sikkerheten i EU. Direktivet vil ramme mange norske bedrifter og vil stille strengere krav til både deg og dine leverandører. Samtidig blir det innført skjerpede sanksjoner både mot bedriften og deg som beslutningstaker. 

Lær mer om hvordan digitalsikkerhetsloven og NIS2 vil påvirke deg og din virksomhet!


Program  

 • Velkommen
  Arne Vedø-Hansen, IAM rådgiver, Cloudworks
 • Hvordan vil NIS påvirke din virksomhet og hvilke forberedelser anbefales
  Øivind Mandt, Rådgiver, Sikkerhet og beredskap, Habberstad
 • Digitalsikkerhetsloven/NIS1 og NIS2: Gjennomgang av plikter, risiko og minimumstiltak
  ◊ Alexander Mollan, assosiert partner, advokat, Brækhus Advokatfirma 
  ◊ Pamir Ehsas, Advokat, Brækhus Advokatfirma 

 • NIS2 og Identity and Access Management: Veien mot compliance (EN)
  Stefan Mehl-Ludvigsen, IAM rådgiver, Cloudworks

 • Spørsmålsrunde
  Arne Vedø-Hansen, IAM rådgiver, Cloudworks 

 

Fyll ut skjema for umiddelbart tilgang til opptaket:

Våre eksperter

Øivind Mandt

Øivind Mandt

Rådgiver | Habberstad
 

Øivind Mandt begynte i Habberstad høsten 2023, og har 16 års erfaring med nasjonalt sikkerhetsarbeid fra Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM). I 2020 ledet han en arbeidsgruppe i NSM som utarbeidet en rapport med forslag til terskelverdier for hvilke virksomheter som skal omfattes av NIS-direktivet. Rapporten ligger til grunn for regjeringens forslag til lov om digital sikkerhet som ble oversendt Stortinget våren 2023.

Stefan

Stefan Mehl-Ludvigsen

IAM rådgiver | Cloudworks
 

Stefan Mehl-Ludvigsen er IAM-rådgiver hos Cloudworks og har en imponerende bakgrunn med mer enn 25 års erfaring innen IT-rådgivning for både store bedrifter og offentlige institusjoner.

Stefan har delt sin kunnskap gjennom mange eksterne opplæringsprogrammer om temaer som IAM, NIS2, GDPR og SCHREMS II.

Arne

Arne Vedø-Hansen

IAM arkitekt | Cloudworks

 

Arne Vedø-Hansen er en IAM-arkitekt og rådgiver med mangeårig erfaring innen design, implementering og forvaltning av systemer for identitetsforvaltning og tilgangsstyring (IAM).

Han har omfattende erfaring med en rekke IAM-plattformer og har implementert løsninger for selskaper innen helse, shipping, dagligvare, utdanning og NGO.

Alexander Mollan

Alexander Mollan

Advokat og assosiert partner| Brækhus Advokatfirma
 

Alexander Mollan har spesialisert seg innen teknologi og digitalisering, og tilbyr sin ekspertise til både oppstartsbedrifter og børsnoterte selskaper. Han hjelper med å løse teknologi- og IT-relaterte utfordringer knyttet til kommersielle IT-kontrakter, cybersikkerhet, lisensiering, skytjenester, tilbudsutarbeidelser og forhandlinger i store IT-prosjekter.

Pamir Ehsas

Pamir Ehsas

Advokat | Brækhus Advokatfirma
 

Pamir Ehsas bistår norske og internasjonale virksomheter i forbindelse med IT-kontrakter, personvern, informasjonssikkerhet, offentlige anskaffelser og konkurranserett, samt øvrige problemstillinger knyttet til juss og teknologi.

Brækhus logo
Cloudworks logo
Habberstad_Logo_RGB_Pos