Businesses at WorkOkta gjennomfører en årlig rapport, Businesses at Work, der de basert på data fra mer enn 14.000 globale kunder går i dybden på hvordan selskaper jobber - hvilke applikasjoner og tjenester de bruker for å være produktive. Med tanke på de spesielle omstendighetene vi har levd under, er årets funn spesielt interessante.Business at Work 2022 går i dybden på blant annet:

  • Hva som var de mest populære applikasjonene i 2021
  • Hvorfor «alle» snakker om best-of-breed og hvilke applikasjoner som er mest brukt sammen
  • Hvilken type autentisering som har vært mest utsatt for angrep
  • Hvordan organisasjoner endret sine sikkerhets- og IT-initiativer i 2021

Fyll ut skjemaet og få tilgang på rapporten: