Lær mer om hvordan en kompleks organisasjon som Bærum kommune har forenklet hverdagen til de ansatte, økt sikkerheten og spart betydelige beløp ved å automatisere tunge manuelle tilgangsprosesser.


Vi inviterte Jan Henrik Olsen som er avdelingsleder IT-Drift i Bærum kommune, for å fortelle mer om bakgrunnen og motivasjonen for å sette i gang med et slikt automatiseringsprosjekt. Han gikk nærmere inn på kommunens tilgangsstruktur og hvilke prosesser som er automatisert, samt gevinstrealiseringen. 

Dagfinn Herum som er rådgiver og IAM-arkitekt i Cloudworks, jobber tett med Bærum kommune. Han gikk gjennom hvordan scenarier er løst med situasjons-/lokasjonsbaserte roller.

 

Bærum kommune bruker Micro Focus sin NetIQ plattform. Vi inviterte derfor deres Senior Sales Ingenior Sören Pettersson. Han snakket om hvordan bruke AI i IAM, og hva det betyr for fremtiden i feltet.


Seminaret varer i 1 time. Se det når det passer deg best!

 

Fyll ut skjemaet for umiddelbar tilgang til opptaket:

Bærum kommune

 

Bærum kommune er en forstadskommune til Oslo og ligger i Viken fylke. Kommunen er Norges femte største kommune etter innbyggertall. Identitet- og tilgangsstyringen omfatter 12.000 ansatte og 17.500 elever.

Foredragsholdere:

Jan Henrik Olsen

Jan Henrik Olsen

Avdelingsleder IT-drift, Bærum kommune
 

Jan Henrik har over 20 års erfaring fra drift og arkitektur, hvorav 15 år i Bærum kommune. De fire siste årene har han ledet IT-drift. ​

Han har jobbet tett opp mot forretningssiden, og har bred teknisk erfaring i en organisasjon med 30.000 brukere. Med 450 fagapplikasjoner – fordelt på 9 ulike sektorer – er Jan Henrik en tung kravstiller til de ulike systemene.

Dagfinn Herum

Dagfinn Herum

IAM arkitekt, Cloudworks
 

Dagfinn er en erfaren arkitekt og prosjektleder innen IT-sikkerhet med spesialisering innenfor identitets- og tilgangsforvaltning (IAM), Single Sign-On og Governance.

Han har omfattende erfaring med integrasjon av skytjenester og etablering av hybride datasenterløsninger, ikke minst arkitekturer som involverer Microsoft Online Services.

 

Sören Pettersen

Sören Pettersen

Senior Sales Engineer, Micro Focus
 

Sören har med over 20 år innen sikkerhet, risiko og styringsløsninger mye erfaring med markedskrav og løsningskunnskap, både fra et teknisk, strategisk og et forretningsmessig perspektiv.