Det er stadig flere bedrifter som vurderer nye løsninger for å jobbe enda bedre sammen, og ser behovet for et sosialt kommunikasjons- og samarbeidsverktøy. Workplace from Meta er et populært verktøy som er brukervennlig og enkelt å ta i bruk for alle ansatte.

Men innføring av et nytt verktøy som Workplace from Meta handler om langt mer enn kun kjøp av lisenser. Skal man lykkes med innføringen av Workplace, må hele organisasjonen motiveres og engasjeres. Dette gjelder spesielt i startfasen, fordi eksisterende kommunikasjonsvaner må endres.

I denne guiden har vi samlet våre beste råd som du bør ta med deg i prosessen før, under og etter implementering av Workplace from Meta. Den vil også være relevant for deg som vurderer å gå for Workplace, og som ønsker mer innsikt i hva som kreves for å komme riktig i gang allerede fra start. Guiden har til hensikt å gi deg konkrete tips, og består av det vi definerer som de viktigste suksesskriteriene for å lykkes med implementeringen.

God lesning!

Fyll ut skjemaet for å få tilgang på guiden: